Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι δημοφιλή στην παραγωγή ενέργειας τις τελευταίες δεκαετίες. Η Ελλάδα είναι ιδανική για αυτά, λόγω του ηλιοφανούς καιρού της. Ακόμα, πολλοί αντιμετωπίζουν το θέμα της χρηματοδότησης για την εγκατάστασή τους.

Ίσως θέλετε και εσείς τη χρηματοδότηση αυτή για να εγκαταστήσετε φωτοβολταϊκά. Ευτυχώς, υπάρχουν λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να το πετύχουν.

Κύρια Σημεία

 • Η Eurobank παρέχει χρηματοδότηση για φωτοβολταϊκά συστήματα μέσω δανείου και leasing.
 • Μπορείτε να καλύψετε έως 80% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης με δάνειο και έως 100% της αξίας του εξοπλισμού με leasing.
 • Χρηματοδότηση είναι διαθέσιμη για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες και μέλη ενεργεινού κοινοτήτων.
 • Απαιτούνται διάφορα δικαιολογητικά, όπως τίτλος ιδιοκτησίας, τοπογραφικό διάγραμμα και βεβαίωση παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Η υποβολή αίτησης ακολουθείται από αξιολόγηση και αν εγκριθεί, πραγματοποιείται η υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση

Οι τράπεζες βοηθούν με χρήματα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Βοηθούν να βάλουν φωτοβολταϊκά συστήματα. Αυτό τις βοηθάει να εξοικονομήσουν χρήματα και ενέργεια.

Νέες εταιρίες μπορούν να πάρουν χρήμα για να ξεκινήσουν. Οι αγρότες επίσης μπορούν. Έτσι επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους.

Μέλη ενεργειακών κοινοτήτων έχουν κι αυτοί αυτή την ευκαιρία. Μπορούν να χτίσουν φωτοβολταϊκά έργα.

Ανάγκες Χρηματοδότησης για Επιχειρήσεις

Χρήματα είναι αναγκαία για φωτοβολταϊκά. Επιτρέπουν τη χρήση καθαρής ενέργειας. Και μειώνουν τις βλαβερές εκπομπές.

Βοηθούν επίσης τις επιχειρήσεις να εξοικονομίσουν χρήματα. Και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Αυτό είναι καλό για όλους μας.

Είδος Επιχείρησης Ποσοστό Χρηματοδότησης
Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις Έως 80%
Νεοσύστατες Επιχειρήσεις Έως 100%
Αγρότες Έως 80%
Μέλη Ενεργειακών Κοινοτήτων Έως 100%

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Eurobank. Θα σας βοηθήσουν με την χρηματοδότηση. Έτσι, μπορείτε να εγκαταστήσετε τα δικά σας φωτοβολταϊκά.

Δικαιολογητικά για τη Χρηματοδότηση

Θέλετε χρήμα για φωτοβολταϊκά; Πρέπει να δώσετε κάποια χαρτιά. Αυτά που χρειάζεστε είναι:

 • Τίτλο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο
 • Τοπογραφικό διάγραμμα
 • Βεβαίωση παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας
 • Όρους σύνδεσης
 • Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Αυτά τα έγγγραφα βοηθούν να δουν την επένδυσή σας. Βοηθούν επίσης να πάρετε τα λεφτά που χρειάζεστε. Ψάξτε πρώτα αν έχετε όλα τα χαρτιά. Έτσι, η αίτησή σας θα πάει καλά.

Δικαιολογητικό Περιγραφή
Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο Ένδειξη της ιδιοκτησίας ή της μίσθωσης του ακινήτου όπου θα εγκατασταθούν τα φωτοβολταϊκά συστήματα
Τοπογραφικό Διάγραμμα Γραφική αναπαράσταση του τόπου εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών συστημάτων, περιλαμβάνοντας τις απαραίτητες μετρήσεις και πληροφορίες
Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Έγγραφο που επιβεβαιώνει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά συστήματα με βάση τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις
Όροι Σύνδεσης Περιγραφή των απαιτήσεων και των προϋποθέσεων για τη σύνδεση των φωτοβολταϊκών συστημάτων στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Έγγραφο που πιστοποιεί την συμμόρφωση του έργου με τους περιβαλλοντικούς όρους που ισχύουν για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Αξιολόγηση και Έγκριση της Αίτησης

Αφού υποβάλετε την αίτησή σας, ακολουθεί η αξιολόγηση. Ειδικοί αναλύουν το σχέδιο και τα έγγραφά σας. Αξιολογούν την εφικτότητα τεχνικά και οικονομικά.

Η βοήθεια από έναν εμπειρο αναλυτή είναι χρήσιμη. Αυτή βελτιώνει την εκτίμηση του σχεδίου σας. Μπορεί να κάνει ακόμη και πιο γρήγορη την έγκρισή του.

Περαιτέρω Αξιολόγηση και Έγκριση

Μετά την έγκριση, υπογράφετε σύμβαση. Αυτή προσδιορίζει όρους και προθεσμίες πληρωμής. Πρέπει να τηρήσετε αυτά τα καθορισμένα πρότυπα.

Ίσως ζητηθεί επιπλέον έλεγχος από χρηματοδοτικές αρχές. Αυτός επιβεβαιώνει τη σωστή χρησιμοποίηση της χρηματοδότησης. Εξασφαλίζει επίσης την τήρηση των όρων.

Μην ξεχνάτε τα δικαιολογητικά και τις προθεσμίες. Αυτά είναι σημαντικά για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις. Η έγκρισή σας είναι βασική για το επόμενο βήμα.

Η έγκριση σας επιτρέπει να ξεκινήσετε το σχέδιο. Με τη συχνή χρησιμοποίηση των κονδυλίων, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε νέες ευκαιρίες. Αυτές θα βελτιώσουν την επιχείρησή σας.

Διαδικασία Αξιολόγησης και Εγκρίσεως Χρονικό Πλαίσιο
Υποβολή Αίτησης και Παράδοση Δικαιολογιτικών Έως 30 ημέρες
Αξιολόγηση Επενδυτικού Σχεδίου και Δικαιολογητικών Μέχρι 15 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή
Έγκριση Αίτησης και Υπογραφή Σύμβασης Έως 10 εργάσιμες ημέρες από την αξιολόγηση

Με την υπογραφή της σύμβασης, πρέπει να τηρείτε τους όρους. Έτσι, η χρηματοδότηση και οι πληρωμές είναι εξασφαλισμένες. Αυτό είναι σημαντικό για το πρότζεκτ σας.

Τρόποι Χρηματοδότησης

Για να χρηματοδοτήσετε φωτοβολταϊκά έχετε δύο επιλογές: δάνειο ή leasing. Αμφότερες σας βοηθούν να εξοπλιστείτε με χρήματα για τον εξοπλισμό που θέλετε.

Ένα δάνειο καλύπτει μέχρι 80% του κόστους σας. Έτσι, μπορείτε να αγοράσετε υλικά και να πληρώσετε τον εγκαταστάτη.

Με το leasing, μπορείτε να μισθώσετε τον εξοπλισμό σας. Πληρώνετε λίγο τη φορά, χωρίς αρχικό κόστος.

Αυτοί οι τρόποι σας παρέχουν την αρμονία που χρειάζετε. Μπορείτε να επιλέξετε τον καλύτερο τρόπο για τα φωτοβολταϊκά σας όπως θέλετε.

Πλεονεκτήματα Δάνειου

Το δάνειο έχει πολλά πλεονεκτήματα:

 • Υψηλότερη χρηματοδότηση
 • Μεγάλη κάλυψη κοστών
 • Ευνοϊκή αποπληρωμή
 • Ευελιξία στις ρυθμίσεις

Πλεονεκτήματα Leasing

Τα πλεονεκτήματα του leasing είναι:

 • Αρχίζεις χωρίς αρχικά χρήματα
 • Άνετη χρηματοδότηση εξοπλισμού
 • Ευελιξία στη σύμβαση
 • Επιλογή να αγοράσεις τον εξοπλισμό μετά

Όποιον τρόπο κι αν επιλέξετε, το δάνειο και το leasing είναι καλές επιλογές. Βοηθούν στην αγορά φωτοβολταϊκών και στην αειφόρο ανάπτυξη.

Δανείο Leasing
Απαραίτητη αρχική ενσφράγιση Χρηματοδότηση αξίας έως 100%
Υψηλότερα ποσοστά χρηματοδότησης Δυνατότητα απόκτησης του εξοπλισμού χωρίς αποπληρωμή από αξία
Θετική επίδραση στην πιστωτική ικανότητα Ευελιξία στις συμβατικές ρυθμίσεις

Συμπέρασμα

Η χρηματοδότηση για φωτοβολταϊκά είναι πολύ σημαντική. Βοηθάει να χρηματοδοτηθεί η οικολογική ενέργεια. Με κατάλληλη χρηματοδότηση, μπορείτε να επενδύσετε σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Αυτό βοηθά στην αειφόρο ανάπτυξη.

Η Eurobank προσφέρει χρηματοδότηση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε τη χρηματοδότηση που χρειάζεστε. Επικοινωνήστε μαζί της για περισσότερες πληροφορίες. Ξεκινήστε τη διαδικασία χρηματοδότησης των φωτοβολταϊκών σας.

FAQ

Πώς μπορώ να λάβω χρηματοδότηση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων;

Η Eurobank έχει επιλογές χρηματοδότησης για φωτοβολταϊκά. Μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ δανείου και leasing. Χρηματοδοτούνται μέχρι 80% ή 100% του κόστους.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση για φωτοβολταϊκά;

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με έως 5 εκατ. ευρώ χρεοκοπήματα μπορούν. Οι νέες επιχ. που επενδύουν σε φ.π., οι αγρότες και μέλη ενεργ. κοιν. επίσης.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζομαι για τη χρηματοδότηση;

Χρειάζεται να παραδώσετε διάφορα έγγραφα. Αυτά περιλαμβάνουν τίτλο ιδιοκτησίας και τοπογραφικό. Απαιτείται επίσης βεβαίωση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.Όρους σύνδεσης και έγκριση περιβαλλοντικών όρων επίσης χρειάζονται.

Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης της αίτησης;

Αφού καταθέσετε την αίτηση, θα αξιολογηθεί. Αξιολόγηση περιλαμβάνει το σχέδιο επένδυσης και τα έγγραφα.Αν εγκριθεί, πρέπει να υπογράψετε τη σύμβαση χρηματοδότησης.

Ποιοι είναι οι τρόποι χρηματοδότησης για φωτοβολταϊκά;

Διαλέγετε δάνειο ή leasing. Δάνειο καλύπτει έως 80% του κόστους. Leasing προσφέρει έως 100% χρηματοδότηση.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here